E-book

Tvorba a hodnocení kompetencí

Když dva dělají totéž, není to totéž. Nebojte se vylepšovat výsledky firmy.

Tento e-book jsme napsali, abychom zúročili své mnohaleté zkušenosti. Věříme totiž, že mohou přinést prospěch i vám, čtenářům. Ve firmách často slýcháme podobné problémy a vidíme stejné situace se společným jmenovatelem: lidmi ve firmě na sto způsobů. A protože si myslíme, že známe možné řešení, doufáme, že se do publikace začtete.

Na koho jsme při psaní nejvíce mysleli?

👉 Na majitele a manažery firem. Potřebují přesvědčivé argumenty, že investovat čas, lidské a finanční zdroje se jim opravdu vyplatí.

👉 Na všechny pracovníky z personalistiky. Potřebují podpořit v úsilí pečovat o lidi a o jejich rozvoj v souladu s cíli firmy. Zároveň potřebují argumenty pro manažery, jak to dělat efektivně a smysluplně.

👉 Na všechny, které to zajímá. Není to samospásné, rychlé ani levné, přesto se jedná o řešení.

20 stran inspirace: co v e-booku najdete?

  • Vysvětlíme, jak kompetence souvisí se strategií a byznysem.

  • Připomeneme, proč je péče o rozvoj zaměstnance tak důležitá.

  • Přineseme argumenty personalistům, a to v podobě detailního vhledu do zaměstnaneckého rozvoje.

  • Představíme rozvoj lidí jako investici do vyšší výkonnosti. 

V úvodu každé kapitoly si dovolujeme nabídnout pár otázek. Můžou sloužit k zamyšlení nad firemními procesy a přivést vás k souvislostem s řízením podle kompetencí. S hledáním odpovědí se na nás neváhejte obrátit!